کلیپ خنده دار بیرجندی (آتش نشانی)
[http://www.aparat.com/v/B56iK]