کلیپ طنز بیرجندی (برنامه نود) 1
[http://www.aparat.com/v/uWFPn]