کلیپ طنز بیرجندی (برنامه نود) 2
[http://www.aparat.com/v/qFGhk]