کلیپ طنز بیرجندی (برنامه نود)
[http://www.aparat.com/v/GX5iL]